Nguyễn Thị Lan

 Con tôi học lớp 3, trước đây tôi thường tự dạy kèm cho con học. Nhưng sau một thời gian dạy con ở nhà tôi cảm thấy kiến thức của các con học bây giờ rất khác xa với mình ngày xưa, đặc biệt cách truyền đạt của tôi không còn phù hợp với con. Tôi đã lựa chọn tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con tại trung tâm gia sư Quốc Tử Giám Hà Nội. Hiện tại cháu nhà tôi rất thích học gia sư và kết quả học tập khá tốt. Tôi rất hài lòng về chất lượng gia sư tại trung tâm, tôi cám ơn trung tâm rất nhiều. 

Tư vấn hỗ trợ

Văn phòng
0383070388
Hotline
0383070388

DÀNH CHO PHỤ HUYNH

ĐĂng ký tìm gia sư

DÀNH CHO GIA SƯ

ĐĂng ký làm gia sư

Cam kết chất lượng gia sư

Cam Kết Từ Trung Tâm

Tin tức